SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA

 

Jestem na Placu u świętego Piotra w Watykanie

Pierwszego anioła „dobrych wiadomości „  spotkałem po latach

Monsigniora Piero co kiedyś pracował w Watykanie

Dziś na emeryturze spokojne życie wiedzie i swoje wie ...

Dobrze sobie wygląda „monsigniore” 

 

Mnóstwo tu kamer na Placu u Piotra i teleobiektywów

Co chcą uchwycić … zatrzymać w kadrze... historyczne chwile z Placu …

Różne języki ... z całej niemalże „planety ziemi”

Chłodno i deszczowo dziś było w „wiecznym mieście”

Co czeka na „dym z komina” nad Sykstyńską

A w niej zebrani „książęta kościoła”...

Pod kluczem „Conclave”... razem z Duchem świętym ...

Czarne chmury widzę nad Bazyliką i kaplicą u Piotra

Morze parasoli …  i ludzi co umieją i potrafią czekać …

Na „dobrą wiadomość” , „habemus Papam” …

Ponad kopułą bazyliki Piotra ... wysoko... wysoko...

Mewy pod niebem szybują jak latawce …

A najczęściej to właśnie  ptaki są zwiastunami „dobrych wiadomości”

Tak sobie myślałem …  kto to taki ??? od dzisiaj …

W murach pałacu Apostolskiego zagości …

Biały dym z komina potrzebny do tego

Co by potwierdzić światu... że jest ten wybrany …

„Fransiscus I” z Buenos Aires jest kościołowi od „Pan Bucka” dany

I nie płacz za mną Argentyno …

 

Znowu ktoś … „z dalekiego kraju” zbłądził w te strony …

I pewnie znów Rzym ... nie zadowolony …

Dziennikarze i ich faworyci dostali „psikusa” od świętego Ducha …

Pewnie też się cieszy... mamusia Jezusa …

Piotr i Paweł ... razem łódkami pływają po wezbranym Tybrze ...

I nowego „sternika” „kapitana” do siebie na pokład zapraszają

Pewnie umie i potrafi ...  „nawegować łodzią” …

Skoro został wybrany i przekroczył tak „szlachetne bramy”

Cieszy się Duch święty... razem z „Janiołami” !!!

Viva il Papa !!! już nie jesteśmy sierotami !!!

Módlmy się za Niego !!! bo nas o to prosił !!!

I budujmy wraz z Nim … wspólnotę Chrześcijan w każdym kącie świata !!!

I niech żyje niebo !!! i niech żyje ziemia !!!

Nowo wybranemu Papieżowi Franciszkowi I

 

 

don Giuseppe „Benjamin” Ślazyk Roma 13.III.2013